Toespraak bij de viering van de zestigste verjaardag van

Prof De G.G. de Kruijf

2013-01-10 Toespraak Prof De G.G. de Kruijf. Pdf

 

———————————————————————————————————————

 

Vragen naar de bekende weg

Er zijn honderden boeken over het Onzevader geschreven. In iedere generatie heeft die tekst
mensen opnieuw aan het denken gezet, aan het vertalen, het interpreteren en het toonzetten
Teksten zijn geen dode objecten. Ze leveren slag met de ontvanger, die er hoe dan ook iets mee
doet: begrijpen, verwerken, verwerpen, aanvaarden. Ook gelovige mensen herijken hun begrip
van oude teksten. Eigen maken betekent ook altijd vertalen.


Ik heb afgezien van voetnoten en verwijzingen omdat ‘Vragen naar de Bekende Weg’
eerder een meditatieboek wil zijn dan een wetenschappelijk werkje. Het is ook niet de bedoeling
dat de lezer meent nu het laatste woord over het Gebed des Heren in huis te hebben: veeleer
hoop ik dat zij of hij zelf op zoek gaat naar anderen interpretaties en ook naar nieuw inzicht.

 


Download enkele hoofdstukken:

Vragen naar de bekende weg.pdf

———————————————————————————————————————