Curriculum vitae ( verkort)  ( dr) Albert H.van den Heuvel (1932)              

Geboren in Utrecht, gehuwd met E.J. van Oostveen, wonend in Amsterdam.

1951 – 1958  

 

1958 – 1960 

 

 

 

1960 – 1965 

 

1965 – 1972  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 – 1980    


1980 – 1985  
1985 – 1993 


1993 -                        

Theologiestudie in Utrecht en New York. Studie Dramatiek en Letteren in New York

 

Algemeen Secretaris Oecumenische Jeugdraad in Nederland Predikant met bijzondere opdracht in de Nederlandse Hervormde Kerk ( tot Mei 1980, daarna de rechten als van een Emeritus-Predikant)

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

Directeur Youth Department World Council of Churches in Genève.

 

Directeur Communicatie (persdienst, vertalingsafdeling, uitgeverij)

Woordvoerder van de Wereldraad van Kerken.

     - President IDOC Internationale, Rome
     - Honorary Fellow Aberdeen University
     - Eredoctoraat University of South Dakota, USA
     - Eindredacteur International Ecumenical Review
     - Hoofdredacteur RISK boekenreeks Boekenreeks, Genève

     - Voorzitter Freedom from Hunger

     Etc.

Secretaris-Generaal der Nederlandse Hervormde Kerk.
     - Curator Stichting Kerk en Wereld
     - Lid Centrale Comitee Wereldraad van Kerken;
     - Voorzitter ICCO ( Nederlandse Mede- financiering);
     - Voorzitter Inter Church Aid/ (Genève)
     - Bestuurslid Raad van Kerken in Nederland, voorzitter sectie Internationale Zaken;
     - Bestuurslid IKON
     - Voorzitter European Foundation Controle of Charity Funding     
     - European Boardmember Martin Luther King Foundation.
     Etc.

Voorzitter van de VARA
     - Voorzitter Nationaal Comitee tegen de Apartheid;
     - Voorzitter Advies College NCO
     Etc.

Vice Voorzitter NOS en Commissaris Radio en Televisie.
     - vice Voorzitter Raad van Beheer  ANP id. Bestuur Stichting Nozema
     - Voorzitter Fonds Coprodukties BuitenlandseOmroep (COBO),
     - Bestuur Stimuleringsfonds Nederlandse Omroep      
     - Voorzitter bestuur Media Academie te Hilversum;
     - Voorzitter Stichtingsbestuur.Rode Hoed,
     - Voorzitter St. Oecumenische Pers
     - Bestuurslid ( later voorzitter Raad van Advies) Stichting Nieuwe Kerk
     - Voorzitter Stichting VSB Poezieprijs

International President World Association of Christian Communication, Londen, 
Voorzitter/lid Jury Premias Ondas, Prague Television Festival/ Film Festival Berlijn, Film Festival Kiev, Filmfestival Bratislawa;  


Voorzitter Stichting. Steun aan Institut Oecumenique de Bossey,                                                        
Voorzitter Stichting. Max Havelaar, Utrecht
Voorzitter Stichting. Frascati Theaters, Amsterdam- 2008
Voorzitter Jury Internationale Liszt Concours te Utrecht , 2x Bestuurslidmaatschappen van Stichting Kairos, Stichting. Publiek Domein; etc

Publicaties:
New Generation New Creation, New York, 1961; These Rebellious Powers, New York,1963, London 1963, Madrid,1964, Tokio and Uppsala 1965; Sleeping Giant, Boston ,1963;The Hermeneutics of Friendship New York, 1971; Geschichte der Oekumenischen Bewegung, Frankfuhrt, 1969;  Waarnemer, Kampen 1994; Achter de Wereldraad, Kampen 1997; Common Values in a Global World, London 2001;
Brochures en Artikelen.