Albert van den Heuvel

dr. A.H. (Albert) van den Heuvel (1932)Werkte 20 jaar in de Oecumenische Beweging en 20 jaar als bestuurder bij de Publieke Omroep. Hij studeerde theologie in Utrecht en New York. Van den Heuvel was directeur van het Jeugddepartement en later van het Communicatiedepartement van de Wereldraad van Kerken in Genève (1960-1972). In zijn 12 buitenlandse jaren reisde hij vele malen de wereld rond en nam deel aan alle grote oecumenische conferenties van die jaren. Vanaf 1972 was Van den Heuvel Secretaris-Generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk en bekleedde hij veel bestuursfuncties in binnen- en buitenland.

Vanaf 1972 was hij bestuurslid van de IKON. In 1980 nam hij afscheid als predikant en stapte over van de Hervormde Kerk naar de Vara waar hij bestuursvoorzitter was tot 1985. Vanaf 1985 tot 1993 werkte hij bij de NOS, eerst als Programmacommissaris voor Radio, Televisie en Cultuur en later als vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Hij vervulde ook bestuursfuncties bij het ANP, de Nozema en talrijke culturele instellingen.

Na zijn afscheid van de Nederlandse omroep vervulde hij nog een aantal bestuurs-functies in binnen- en buitenland. Hij was onder meer president van de WACC (World Association of Christian Communication), bestuursvoorzitter van de Stichting Max Havelaar, de Rode Hoed, de VSB poëzieprijs en de Nes Theaters in Amsterdam.

In 1980 kreeg hij de emeritus rechten van een predikant en gaat geregeld voor in kerkdiensten van Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Van den Heuvel publiceerde een aantal boeken, brochures en artikelen.